PUPPIES

Litter A

NIPPON YUME RYUU x SHUNSHUU KENSHA MIYOSHI
DOB 09.11.2015

 


 
1 red male, 4 brindle male and 2 red female
Ko Kitsune Maru A’Shige
Ko Kitsune Maru A’Takeshi
Ko Kitsune Maru A’Katashi
Ko Kitsune Maru Aijo Kiyoshi
Ko Kitsune Maru A‘Yuki
Ko Kitsune Maru A‘Shika
Ko Kitsune Maru Akemi


All Puppies are with new owners in lovely homes

 

A-Wurfe Pedigree

Nippon Jume Ryuu

Akebono Go

Kasuga Go Shirai

Sanae Go

Akaneiro Des Tresors De Nirveau

Bizen Go

Kiraki Go

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi